Celem eliminacji regionalnych było wyłonienie najzdolniejszych artystów, którzy wezmą udział w festiwalu. W tym roku eliminacje odbyły się w następujących miastach: Częstochowa, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Radom, Szczecin, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław.


CZĘSTOCHOWA
ZSP Rada Okręgowa, koordynator: Marcin Jakubas
5 kwietnia, wtorek, godz. 17.30, Klub Politechnik | teatr, kabaret
6 kwietnia, środa, godz. 14.00, Klub Politechnik | muzyka

LUBLIN
Akademickie Centrum Kultury | Samorząd Studentów UMCS, koordynator: Szymon Pietrasiewicz
9 maja, poniedziałek, godz. 15.00, Akademickie Centrum Kultury | muzyka

KRAKÓW
koordynator: Mariusz Chybiorz, Zrzeszenie Studentów Polskich AGH
11 maja |  konkurs prac studentów ASP
14 maja | STUK – konkurs Studenckich Teatrów Uczelni Krakowskich, organizowany przez teatr Groteska

OLSZTYN
ZSP Rada Uczelniana,
koordynator: Kamil Wojda | www.fama.olsztyn.pl
10 czerwca, piątek, godz. 19.00, Klub Grawitacja | muzyka, teatr, fotografia

POZNAŃ
ZSP Rada Okręgowa,
koordynator: Piotr Górecki | www.fama.poznan.pl
10 czerwca, piątek, godz. 17.00, Ośrodek Teatralny Maski | teatry

RADOM
ZSP Rada Okręgowa,
koordynator: Magdalena Ślusarczyk | www.zsp.pr.radom.pl
7 kwietnia, czwartek, godz. 16.00, Galeria Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej | wernisaż
7 kwietnia, czwartek, godz. 17.00, K.S. Alibi | pokaz filmów
8 kwietnia, piątek, godz. 15.00, Klub Środowisk Twórczych Łaźnia | muzyka
8 kwietnia, piątek, godz. 20.00, K.S. Alibi | DJ'e

SZCZECIN
ZSP Rada Okręgowa,
koordynator: Katarzyna Laskowska | www.fama.npx.pl
11 maja, środa, godz. 20.00, Free Blues Club | muzyka
13 maja, piątek, godz. 18.00, Willa Letza | wernisaż
14 maja, sobota, godz. 15.00, Willa Letza | teatry, kabarety

TRÓJMIASTO
ZSP Rada Okręgowa,
koordynator: Emila Rybak | www.fama.gdynia.pl
13-17 kwietnia, Wydział Nauk Społecznych UG, Klub Kandelabry, Gdynia | wystawy
13 kwietnia, środa, godz. 19.00, Klub Atelier, Sopot | teatry
14 kwietnia, czwartek, godz. 17.00, Versalka, Sopot | muzyka
15 kwietnia, piątek, godz, 17.00, AKPG Kwadratowa, Gdańsk | muzyka
16 kwietnia, sobota, godz. 19.00, Dream Club, Sopot | muzyka

WARSZAWA
ZSP Rada Okręgowa,
koordynator: Anna Wasilewska | fama.zsp.waw.pl
27 maja, piątek, 19.00, Klubokawiarnia Chłodna 25 | teatry, kabarety
28 maja, sobota, 17.00 Klubokawiarnia Chłodna 25 | muzyka

WROCŁAW
ZSP Rada Okręgowa,
koordynator: Aleksandra Staszczak | www.wroclaw.fama.org.
26 maja, czwartek, godz.18.00, Centrum Inicjatyw Artystycznych | teatry
27 maja, piątek, godz. 20.00, Lulu Belle Cafe | muzyka - hip-hop/reggae /ska
28 maja, sobota, godz. 19.00, Lulu Belle Cafe | muzyka - rock/funk
29 maja, niedziela, godz. 19.00, Lulu Belle Cafe | muzyka - blues/ jazz /piosenka